Avís legal

AVÍS LEGAL

1. OBJECTE

El present avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web www.fajol.com, del qual és titular JOSEP FAJOL SOLER (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest Avís Legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part d'EL PROPIETARI DE LA WEB. En aquest cas, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.
L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà, davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i EL PROPIETARI DE LA WEB pot denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ

 EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

 • La seva denominació social és: JOSEP FAJOL SOLER
 • El seu CIF és: 40428029-D
 • El seu domicili social és a: Carrer Joan Maragall, 6 - 17600 Figueres (Girona).

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït; no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web previ emplenament del corresponent formulari.
L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EL PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'EL PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per, entre d'altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d'EL PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d'EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s'escau, extreure'n informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d'EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de o, de qualsevol altra forma, comunicar de forma pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i els seus codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s'escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d'EL PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l'ús o l'accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.
L'establiment d'un hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part d'EL PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.
EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, els documents electrònics o les dades dels usuaris.
c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d'exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o l'accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

4.2 PROCEDIMENTS EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LICIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A JOSEP FAJOL SOLER treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra política de privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa.

 • Responsable del tractament.
 • Finalitats del tractament de les dades.
 • Període de conservació de les dades.
 • Comunicació de les dades.
 • Transferència internacionals de les dades.
 • Els seus drets.
 • Obtenció de les seves dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Raó social: JOSEP FAJOL SOLER
 • Nom comercial: FAJOL
 • NIF: 40428029-D
 • Adreça postal: Carrer Joan Maragall, 6 - 17600 Figueres (Girona)
 • Telèfon: +34 972 501 751
 • Correu electrònic: fajol@fajol.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A JOSEP FAJOL SOLER, el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

 1. Gestionar les dades facilitades directament pel propi interessat per informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.
 2. Gestionar les dades proporcionades pel pacient en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre  els serveis, els esdeveniments i les notícies relacionades amb la nostra activitat professional, que puguin ser del seu interès.
 3. Gestionar les dades particulars de l'usuari per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació amb projectes o serveis que puguin ser del seu interès.
 4. Realitzar, si és el cas, el perfil d'usuari per oferir-li els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el pacient i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s'expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
 • Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i l'elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats de l'1 a la 3 és l'execució contractual de la prestació del servei corresponent.
 • L'oferta prospectiva de productes i de serveis a pacients té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres pacients la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta política.

 • La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no pacients és el consentiment que s'ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà, en cap cas, l'execució del contracte, però els tractaments de les dades amb aquesta finalitat, efectuats amb anterioritat, no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers excepte a:

 • A les entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins que s'hi defineixen.

Transferències de dades a tercers països?

No es realitzen transferències internacions de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a JOSEP FAJOL SOLER estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat. En aquest cas, únicament, les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, JOSEP FAJOL SOLER deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

- Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: fajol@fajol.com.

- Per correu postal: Carrer Joan Maragall, 6 - 17600 Figueres (Girona), adjuntant fotocòpia del seu DNI.

- A les adreces de correu electrònic i de correu postal indicades, li oferirem els formularis corresponents per exercir materialment aquests drets.

 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment, previ a la seva retirada.
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem a JOSEP FAJOL SOLER procedeixen dels propis interessats o del seu representant legal.
 • Us recordem que no hauria de proporcionar les dades de tercers, llevat que tingui permís per fer-ho i que, prèviament, hagin estat informats.
 • No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l'orientació sexual d'una persona física).

 

POLÍTICA DE COOKIES

 Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir l'usuari a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.

Quins tipus de cookies existeixen?

Hi ha diversos tipus de cookies en funció de diferents criteris:

En funció del temps que romanen activades:
    Cookies de sessió. Són un tipus de cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.
    Cookies permanents. Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie.

En funció de la titularitat:
    Cookies pròpies. Són les que pertanyen a JOSEP FAJOL SOLER.
    Cookies de tercers. Són aquelles la titularitat és d'un tercer, diferent d'en JOSEP FAJOL SOLER, que serà qui tracti la informació recollida.

En funció de la seva finalitat:
    Cookies tècniques i/o de personalització. Són aquelles que serveixen per millorar el servei, localitzar incidències, reconèixer a l'usuari, etc.
    Cookies d'anàlisi i/o de publicitat. Són aquelles que serveixen per analitzar informació sobre la navegació i oferir publicitat, sigui genèrica o personalitzada.

Quins tipus de cookies són més habituals?

TÈCNIQUES. Són cookies PRÒPIES, de sessió, d'identificació, de configuració i de registre, estrictament necessàries per a la identificació de l'usuari i per a la prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari. La informació obtinguda a través de les mateixes és tractada únicament per JOSEP FAJOL SOLER.
D'ANÀLISI. Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i l'anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.
DE PUBLICITAT. Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure a la nostra pàgina web i/o emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació a internet i mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Per què serveix una cookie?

Les cookies s'utilitzen per poder oferir serveis i/o publicitat personalitzats, per analitzar el funcionament del sistema, reconèixer quan accedeix com a usuari, localitzar incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor temps possible, així com analitzar i mesurar l'ús i l'activitat de la pàgina web.

Es necessita el meu consentiment per implantar una cookie?

No cal el consentiment per a la instal·lació de les cookies tècniques o les que siguin estrictament necessàries per a la prestació d'un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.
Per a la resta, sí que es necessita el consentiment de l'interessat, que es pot sol·licitar per diferents vies. En el cas d'en JOSEP FAJOL SOLER, s'entendrà atorgat si vostè segueix utilitzant la pàgina web, sense perjudici que en qualsevol moment podrà revocar i desactivar les cookies.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies tècniques. Són aquelles creades i gestionades únicament per nosaltres, i permeten a l'usuari la navegació a través de la nostra pàgina web i la utilització de les diferents opcions com, per exemple, identificar la sessió, personalitzar informació o accedir a zones d'accés restringit.

El lloc web d'en JOSEP FAJOL SOLER, utilitza (o pot utilitzar) Google Analytics, una eina d'analítica web desenvolupada per Google, que ajuda els propietaris de llocs web a mesurar com interactuen els usuaris amb el contingut del lloc. Per a la prestació d'aquests serveis, Google Analytics utilitza cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l'usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats a la web Google.com.
Per a més informació, visiti:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

El domini web www.fajol.com utilitza els següents tipus de cookies:

 

Cookies Finalitat Expira
ASP.NET_SessionId

Aquesta cookie permet a l'usuari el correcte funcionament del web i l'ús

de les diferents opcions o els serveis que existeixen, com, per exemple, el formulari de contacte).

En tancar la sessió.

 

Com desactivar cookies?
Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el seu ordinador.

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/products/windows?os=windows-10
Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES
Safari para iOS: https://support.apple.com/es-es/HT201265
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html